Sprawozdanie z Konferencja ,,Inkluzja bez barier” Wegrów, 29 marca 2022 r.

IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej   otwarcie IX Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej

W dniach 23-24 maja 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Organizatorami Kongresu był Instytut Pedagogiki, Centrum Inkluzji Społecznej i Pracownia Sztuki UPH w Siedlcach. Wydarzenie objęli patronatem: JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski.
Komitet Naukowy Kongresu pracował pod kierunkiem dr hab. Tamary Zacharuk, prof. uczelni. Komitet Organizacyjny tworzyły dr Ewa Jówko i dr Małgorzata Wiśniewska oraz studentki III roku kierunku Pedagogika Specjalna.
W tym roku Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej odbywał się pod hasłem „W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej”. Poruszana przez prelegentów tematyka dotyczyła antropologii filozoficznej w pedagogice, problematyki nadziei i rozczarowań edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży nieprzystosowanej i zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym oraz edukacji inkluzyjnej dorosłych. Kongres rozpoczął się występem dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Podczas pierwszego dnia Kongresu otwarta została wystawa prac młodzieży „Żyj z pasją” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Nowaka prof. uczelni, oraz odbył się koncert muzyki organowej wykonany przez dr hab. Małgorzatę Trzaskalik-Wyrwę. W Kongresie wzięli udział pracownicy naukowi i studenci z 16 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Galeria zdjęć z opisem uczestników
Galeria zdjęć
Informacja dla uczestników
IX Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej
23-24 maja 2022 r.

"W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej"

Szanowni Państwo,
zapraszamy do uczestnictwa w IX Międzynarodowym Kongresie Inkluzji Społecznej organizowanym przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2022 r. w formie hybrydowej.

Tematyka Kongresu
Organizowane przez naszą Uczelnię przedsięwzięcie naukowe odbywające się w ramach Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej trwa nieprzerwanie od 2014 r. Są to spotkania naukowe, które mają na celu poszerzanie wiedzy w zakresie szeroko pojętej inkluzji społecznej w kontekście przemian społecznych i kulturowych.
Ta interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja integruje przedstawicieli z różnych dziedzin nauki.
Każdy miniony Kongres owocował odkrywaniem przez uczestników i organizatorów, nowych, niezbadanych obszarów inkluzji, stawianiem sobie nowych celów w badaniach naukowych i pracy zawodowej.
Celem IX Międzynarodowego Kongresu Inkluzji Społecznej jest ukazanie myśli przedstawicieli nauki oraz praktyków, w najważniejszych kwestiach dotyczących edukacji inkluzyjnej.
Zaplanowano następujące obszary tematyczne do dyskusji:
1. Sens antropologiczny edukacji inkluzyjnej;
2. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami;
3. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży nieprzystosowanej i zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym;
4. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej dorosłych.

Mamy nadzieję, że spotkanie naukowe, do którego Państwa serdecznie zapraszamy, posłuży wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze edukacji inkluzyjnej zarówno w Polsce, jak i w pozostałych krajach europejskich.
Pokłosiem naszych rozważań będzie wydanie recenzowanych, monografii naukowych (rozdział w monografii punktowany 20 pkt).
Istnieje możliwość opublikowania artykułu w czasopiśmie „Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy” (czasopismo punktowane, 20 pkt. na liście ministerialnej, znajdujące się w indeksowanej bazie Copernicus Figuruje na liście czasopism ERIH PLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences.). Teksty do czasopisma prosimy zamieszczać wyłącznie przez platformę czasopism Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach, zgodnie z wymogami wydawniczymi zamieszczonymi na stronie Wydawnictwa Naukowego UPH w Siedlcach.
Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną do dnia 30.01.2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (link do formularza zgłoszenia znajduje się w treści e-mail).
Teksty rozdziałów oraz oświadczenie autora prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.02.2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Brak podpisanego oświadczenia autora oraz opłaty za udział w konferencji, jest jednoznaczny z niedopuszczeniem rozdziału do publikacji.

Opłaty:
Koszt uczestnictwa w Kongresie wynosi 400 zł
Studenci i doktoranci: 250 zł
Publikacja rozdziału po pozytywnej recenzji (bez uczestnictwa stacjonarnego): 250 zł
Wpłaty prosimy dokonać do dn. 15.02.2021 r. na konto:
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce
Pekao SA I oddział Siedlce, PL19 1240 2685 1111 0000 3656 3195
lub dla gości zagranicznych na konto walutowe:
IBAN: PL84 1240 2685 1978 0010 1464 3201,
Swift banku: PKOPPLPW
Z dopiskiem: IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej.

Opłata konferencyjna obejmuje koszty związane z procesem wydawniczym, koszty materiałów konferencyjnych, koszty 2 obiadów, barki kawowe, oraz koszty uroczystej kolacji.
Dojazd i zakwaterowanie w gestii uczestników Kongresu.

Komitet Organizacyjny w składzie:
dr Ewa Jówko (609 101 275)
dr Małgorzata Wiśniewska (604 951 478)
dr Bartłomiej Gaik (663 335 305)