Centrum Inkluzji Społecznej
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
ul. Żytnia 39, pok. 1.48
08-110 Siedlce

Dyrektor Centrum Inkluzji Społecznej
Dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
tel. 25 643 18 38

Przewodnicząca Rady Naukowej Centrum Inkluzji Społecznej
Dr Ewa Jówko
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekretarz Centrum Inkluzji Społecznej

Dr Małgorzata Wiśniewska
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Strona internetowa: www.cis.uph.edu.pl