IX Forum slajd IX Forum

W dniach 23-24 maja 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Organizatorami Kongresu był Instytut Pedagogiki, Centrum Inkluzji Społecznej i Pracownia Sztuki UPH w Siedlcach. Wydarzenie objęli patronatem: JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski.
Komitet Naukowy Kongresu pracował pod kierunkiem dr hab. Tamary Zacharuk, prof. uczelni. Komitet Organizacyjny tworzyły dr Ewa Jówko i dr Małgorzata Wiśniewska oraz studentki III roku kierunku Pedagogika Specjalna.
W tym roku Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej odbywał się pod hasłem „W poszukiwaniu antropologii pedagogicznej. Nadzieje i rozczarowania edukacji inkluzyjnej”. Poruszana przez prelegentów tematyka dotyczyła antropologii filozoficznej w pedagogice, problematyki nadziei i rozczarowań edukacji inkluzyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży nieprzystosowanej i zagrożonej nieprzystosowaniem społecznym oraz edukacji inkluzyjnej dorosłych. Kongres rozpoczął się występem dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie. Podczas pierwszego dnia Kongresu otwarta została wystawa prac młodzieży „Żyj z pasją” przygotowana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Nowaka prof. uczelni, oraz odbył się koncert muzyki organowej wykonany przez dr hab. Małgorzatę Trzaskalik-Wyrwę. W Kongresie wzięli udział pracownicy naukowi i studenci z 16 krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych.
Galeria zdjęć z opisem uczestników
Galeria zdjęć